Yüksekte Çalışma Eğitimi Zorunluluğu

"YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
(RG:Sayı : 28786 05-10-2013)

EK-4
A)Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar

Yüksekte Çalışma

1–Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.
2-Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulur:
g) Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

Çalışanların Eğitimi İle İlgili Mevzuat

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(RG:Sayı : 28648 15-05-2013)

İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5 –
(2) İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.
(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA BELGESİ / YÜKSEKTE ÇALIŞMA SERTİFİKASI

Yüksekte Çalışma Belgesi
Yüksekte Çalışma Sertifikası
Yüksekte Çalışma